PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notă de informare privind confidențialitatea datelor 

Respectarea reglementărilor privind protecția datelor este foarte importantă pentru PAUL HARTMANN AG (denumită în continuare „HARTMANN” sau „noi”). Prin urmare, dorim să vă informăm în cele ce urmează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special cu privire la scopurile prelucrării respective a datelor și la categoriile de date prelucrate, subdivizate în funcție de serviciile individuale sau forma de utilizare, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate. În ceea ce privește termenii utilizați, cum ar fi „date cu caracter personal” sau „prelucrare”, vom face referire la definițiile relevante din art. 4 Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Dacă sunteți acționar, client, furnizor sau candidat al societății HARTMANN, veți găsi informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în format PDF aici:

Clienții pot găsi mai multe informații aici

Furnizorii pot găsi mai multe informații  aici

Candidații pot găsi mai multe informații aici

Vă rugăm să vă informați cu regularitate despre conținutul declarației noastre privind protecția datelor. Vom adapta declarația privind protecția datelor de îndată ce modificările aduse prelucrării datelor efectuate de noi o vor impune. De asemenea, vă vom informa de îndată ce astfel de modificări vor necesita cooperarea dumneavoastră (de exemplu, consimțământul) sau o altă de notificare individuală.

Data: 19.06.2020

1 Partea responsabilă

PAUL HARTMANN SRL
B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, Iride Business Park, Clădirea 19, Parter
020335 București
Telefon: 021.204.94.97
DPO – Responsabil Protecția Datelor
E-Mail: kinga.bakos@hartmann.info

Aveți întrebări generale sau comentarii cu privire la prezenta declarație privind protecția datelor sau întrebări specifice cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră? Le vom răspunde cu plăcere. La cerere, vom corecta, completa sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și vom respecta drepturile suplimentare ale persoanelor vizate. 

2 Baza legală și scopurile prelucrării datelor

În conformitate cu art. 13, 14 GDPR, vă informăm cu privire la temeiul legal al prelucrării de date efectuate de noi. Dacă temeiul legal nu este menționat în mod expres în prezenta declarație privind protecția datelor, se aplică următoarele:

Temeiul legal pentru obținerea consimțământului este art. 6  (1) a și art. 7 GDPR, precum și art. 9 (2) a și art. 7 GDPR (de exemplu, furnizarea de oferte specifice utilizatorilor și informații despre produsele și serviciile noastre, efectuarea de sondaje pe site-urile noastre web, analiza utilizării produselor, serviciilor și site-urilor noastre, personalizarea ofertelor pe Internet, prin email, fax și alte canale, publicitate sau cercetare de piață și sondaje de opinie), temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scopul prestării serviciilor noastre, al punerii în aplicare a măsurilor contractuale, precum și în scopul de a oferi un răspuns la cererile persoanelor vizate este art. 6 (1) b GDPR (de exemplu, executarea contractului și/sau a serviciului, procesarea plăților pentru achiziții și alte servicii, procesarea unei reclamații, comunicare prin telefon, email, fax, mesagerie instantanee, apel video și alte canale, furnizare de consultanță), temeiul legal pentru prelucrarea datelor în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale este art. 6 (1) c GDPR (de exemplu, respectarea perioadelor legale de păstrare), iar temeiul legal pentru prelucrare în scopul protejării intereselor noastre legitime este art. 6 (1) f GDPR (de exemplu, analiza și clarificarea utilizării necorespunzătoare sau a atacurilor asupra sistemelor de comunicații, legitimare și autentificare; protecție împotriva sau investigarea tranzacțiilor posibil frauduloase, comunicare prin telefon, email, fax, mesagerie instantanee, apel video și alte canale; trimiterea de mostre, premii, produse și informații, furnizarea de oferte specifice utilizatorilor și informații despre produsele și serviciile noastre, efectuarea de sondaje pe site-urile noastre web, personalizarea ofertelor pe Internet, prin email, fax și alte canale, determinarea eficienței publicității desfășurate de noi). În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 (1) d GDPR servește drept temei legal.  

3. Măsuri de securitate 

În conformitate cu articolele 24, 32 GDPR, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de protecție a datelor adecvat riscului, luând în considerare stadiul actual al tehnologiei, costurile de implementare și natura, domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea variabilă de apariție și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. Astfel de măsuri includ, în special, protejarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la datele cu caracter personal, precum și accesul, introducerea, divulgarea, protejarea disponibilității și separarea acestora. Mai mult, am stabilit proceduri pentru a asigura exercitarea drepturilor persoanei vizate, ștergerea datelor cu caracter personal și răspunsul la amenințările la adresa datelor cu caracter personal. De asemenea, luăm în considerare principiul protecției datelor cu caracter personal încă de la conceperea și alegerea hardware-ului, a software-ului și a procedurilor utilizate, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectarea tehnologică și prin intermediul unor presetări prietenoase cu protecția datelor (art. 25 GDPR).

Măsurile de securitate includ în special transmisia criptată a datelor între browserul dumneavoastră și serverul nostru. Măsurile de securitate ale terților includ, în special, mascarea adresei IP (pseudonimizarea adresei dumneavoastră IP). 

4. Cooperarea cu terții și procesatorii de date

Atunci când, pe parcursul prelucrării efectuate de noi, este necesar să divulgăm date cu caracter personal altor persoane și companii – inclusiv companiilor din grup (terților) –, să le transmitem sau să le acordăm în alt mod acces la date, vom face acest lucru numai în baza unui autorizații legale (de exemplu, dacă este necesar transferul datelor către terți, cum ar fi furnizorii de servicii de plată, pentru executarea contractului în conformitate cu art. 6 (1) b GDPR), în măsura în care ați consimțit la aceasta, în cazul în care trebuie să ne conformăm unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când se utilizează agenți, furnizori de servicii de găzduire web etc.).  

În cazul în care contractăm serviciile unor așa-numite „persoane împuternicite” pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza unui așa-numit „acord de prelucrare a datelor” și ne asigurăm astfel, printre altele, capacitatea de influență sau controlul necesar în ceea ce privește prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, vom face acest lucru în conformitate cu art. 28 GDPR. 28 GDPR. Cu toate acestea, rămânem răspunzători față de dumneavoastră pentru legalitatea prelucrării datelor.

5. Transferuri de date către țări terțe

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE)) sau în contextul utilizării serviciilor unor terți sau atunci când divulgăm sau transferăm date personale către terți, vom face acest lucru numai pentru a ne îndeplini obligațiile (pre)contractuale, în baza consimțământului dumneavoastră, a unei obligații legale sau a intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau transferăm date cu caracter personal într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite condițiile speciale prevăzute la art. 44 și urm. GDPR. Aceasta înseamnă că prelucrarea se realizează, de exemplu, pe baza unor garanții speciale, cum ar fi stabilirea recunoscută oficial a unui nivel de protecție a datelor echivalent cu cel al UE sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial (așa-numitele „clauze contractuale standard”).

6. Informații suplimentare pentru utilizatorii site-ului web

Prezenta Notă de informare vă informează despre tipul, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul ofertei noastre online și al site-urilor web, conținutului și funcțiilor asociate, precum și al prezenței noastre online externe, cum ar fi pe paginile noastre de pe rețelele de socializare (denumite în continuare în mod colectiv „oferte online”). Informații suplimentare puteți găsi în rubrica „Notă de informare privind confidențialitatea datelor pentru clienți”. 

6.1 Cookie-uri, analiză, urmărire, optimizare 

Informațiile despre cookie-urile pe care le folosim se găsesc în principal în politica noastră privind cookie-urile. Informațiile despre tehnologiile noastre sau ale terților, care nu sunt folosite numai pentru a oferi o funcție în cadrul ofertei noastre online, ci servesc exclusiv sau suplimentar la analiza comportamentului utilizatorilor, urmărirea, optimizarea activităților noastre de marketing sau altor scopuri menționate în prezenta declarație privind protecția datelor și în politica noastră privind cookie-urile.

6.2 Scopurile prelucrării datelor 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în special în următoarele scopuri: 

Furnizarea ofertei online, a conținutului și funcțiilor acesteia; marketing, publicitate, relații publice și cercetări de piață; măsuri de securitate; urmărire (de exemplu, profilarea pe baza de intereselor/ comportamentului, utilizarea cookie-urilor); re-marketing; evaluarea acțiunii vizitatorilor, marketing bazat pe interese și comportament, profilare (crearea de profiluri de utilizator); măsurarea versiunii (măsurarea eficacității măsurilor de marketing); formarea grupului-țintă (determinarea grupurilor-țintă relevante în scopuri de marketing sau alte tipuri de conținut); urmărirea pe mai multe dispozitive (prelucrarea pe mai multe dispozitive a datelor utilizatorilor în scopuri de marketing).

6.3 Categorii de date 

Prelucrăm  în special următoarele categorii de date:

Date de utilizare (de exemplu, site-uri web vizitate, servicii utilizate, interes pentru conținut, timpii de acces); metadate/date de comunicare (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP, tipul browserului); date de localizare (date care indică locul dispozitivului final al unui utilizator final).

6.4 Colectarea datelor de acces și fișierele de jurnal 

Pe baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 (1) f GDPR, colectăm date despre fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (prin așa-numitele fișiere de jurnal ale serverului web). Datele de acces includ calea site-ului accesat, fișierele legate de acesta, data și ora accesului, cantitatea de date transferate, notificarea de acces reușit, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL de referință (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul de servicii de internet, precum și alte date din antetul browserului. În special, prelucrarea adresei dumneavoastră IP ca dată cu caracter personal este necesară pentru comunicarea dintre browserul dumneavoastră și serverul nostru.

Informațiile din fișierele de jurnal sunt stocate pentru o perioadă de 6 luni din motive de securitate (de exemplu, pentru clarificarea unui caz de abuz sau de fraudă) și apoi șterse. Datele a căror stocare suplimentară este necesară în scop probator sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului respectiv. Aceste date nu vor fi transmise terților decât dacă transmiterea este necesară pentru susținerea revendicărilor noastre sau dacă există o obligație legală în acest sens în conformitate cu art. 6 (1) c GDPR.

6.5 Prezența online pe rețelele de socializare

Ne menținem prezența online în cadrul rețelelor și platformelor de socializare pentru a putea comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi și pentru a îi informa pe aceștia despre serviciile noastre. Când accesați rețelele și platformele sociale, se aplică termenii și condițiile și orientările de prelucrare a datelor ale operatorului respectiv. 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal dacă le comunicați pe rețelele și platformele de socializare, de exemplu prin postările sau prin mesajele dumneavoastră către noi. De asemenea, Facebook, printre altele, poate furniza o serie de statistici (de exemplu, numărul total de vizualizări ale paginii, informații cu privire la aprecierile primite, activitatea pe pagină, interacțiuni de postare, vizionări de materiale video, reach-ul postărilor, comentarii, conținut partajat, răspunsuri etc.) care ne ajută să înțelegem tipurile de acțiuni pe care le întreprindeți pe site-urile noastre. Acest lucru ne permite să înțelegem mai bine interesele și preferințele dumneavoastră și să îmbunătățim în consecință calitatea articolelor sau prezentarea performanțelor noastre sau să alegem momentul potrivit pentru publicare.

Amintim că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către respectivul operator în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. Ca urmare, pot apărea riscuri pentru dumneavoastră, în special privind aplicarea drepturilor persoanei vizate care poate deveni mai dificilă. 

Dacă apăsați pe butonul operatorului respectiv, veți fi redirecționat către paginile noastre online într-o fereastră separată a browserului și veți putea – dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator – să partajați sau să vă abonați la știrile noastre, printre altele. Dacă apăsați pe buton, se va stabili o conexiune directă între browserul dumneavoastră și serverul operatorului respectiv. Operatorul respectiv primește informația că ați vizitat site-ul nostru web cu adresa dumneavoastră IP. Operatorul respectiv poate colecta alte date cu caracter personal imediat ce ați utilizat ofertele acestuia. De asemenea, operatorul respectiv va putea să vă aloce vizita pe site-ul nostru dumneavoastră și contului dumneavoastră de utilizator, cu condiția să fiți conectat la acest cont.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate totodată în scopuri de cercetare de piață și publicitate. Aceasta înseamnă că pe baza comportamentului de utilizare și a preferințelor și intereselor deduse pot fi create profiluri. Astfel de profiluri pot fi folosite, de exemplu, pentru a plasa reclame adecvate pe paginile noastre online sau pe alte pagini online sau site-uri web pe baza intereselor deduse. Cookie-urile sunt plasate și stocate pe dispozitivul dumneavoastră final, iar cu ajutorul acestora datele cu caracter personal privind comportamentul de utilizare pot fi colectate și grupate pentru prelucrare ulterioară – pentru a deduce interesele dumneavoastră. Colectarea și gruparea acestor date cu caracter personal se poate realiza – mai ales dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator – pe mai multe dispozitive finale utilizate de dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim legat de furnizarea de informații eficiente, prezentarea performanțelor noastre, precum și în comunicarea directă cu dumneavoastră în legătură cu oferta noastră online în conformitate cu art. 6 (1) f GDPR.

Dacă solicitați informații sau doriți să vă exercitați alte drepturi, vă rugăm să contactați direct operatorul respectiv. Motivul este că numai operatorii respectivi au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și vă pot furniza informațiile relevante și, de asemenea, pot lua măsuri suplimentare, dacă este necesar. În cazul în care aveți nevoie de asistență în exercitarea drepturilor pe care le aveți în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta oricând.

O descriere a prelucrării datelor efectuată de operatorul respectiv, precum și cerințele pentru implementarea unei obiecții (renunțări) pot fi găsite în informațiile furnizate de operatorul respectiv:

Furnizor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://www.facebook.com/about/privacy/

Date statistice despre site: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Renunțare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Furnizor: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://twitter.com/de/privacy

Renunțare: https://twitter.com/personalization

Furnizor: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA

Politica de confidențialitate: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy

Renunțare:  https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargetingoptout

Furnizor: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania

Politica de confidențialitate:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Furnizor: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA

Politica de confidențialitate:  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Furnizor: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://help.instagram.com/519522125107875

6.6 Link-uri 

Nu folosim plug-in-uri de pe rețelele de socializare care colectează date cu caracter personal de pe site-urile noastre web. Folosim doar linkuri de pe site-urile noastre către rețelele de socializare. Acest lucru împiedică transmiterea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri către rețelele sociale fără știrea lor atunci când vizitează site-urile noastre web. Linkurile stabilesc o conexiune la pagina noastră de pe rețeaua de socializare respectivă exclusiv la cerere – prin urmare, numai după ce utilizatorul apasă un link. După apăsarea linkului, adresa IP și informațiile generale ale antetului browserului utilizatorului sunt transmise către rețeaua de socializare respectivă. Rețeaua de socializare respectivă poate colecta alte date cu caracter personal imediat ce utilizați ofertele sale. De exemplu, dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră, Facebook vă poate asocia vizita cu acest cont. Am dori să subliniem că nu avem cunoștințe despre conținutul datelor cu caracter personal transmise în cursul procesului și nici despre utilizarea acestora de către rețelele de socializare.

Linkurile descrise mai sus sunt utilizate pentru următoarele rețele de socializare:

Furnizor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://www.facebook.com/about/privacy/

Furnizor: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://twitter.com/de/privacy

Furnizor: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA

Politica de confidențialitate: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy

Furnizor: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania

Politica de confidențialitate:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Furnizor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://help.instagram.com/519522125107875/

7. Date de contact

Când ne contactați (prin formular de contact, telefon, fax, poștă sau email), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul gestionării cererii dumneavoastră și prelucrării acesteia în conformitate cu art. 6 (1) b și f GDPR. Informațiile marcate ca obligatorii în formularul de contact sunt necesare pentru procesarea cererii dumneavoastră.

De regulă, ștergem întrebările după cel târziu 3 luni de la primirea lor, dacă acestea au primit răspuns. În cazul respectării obligațiilor legale de depozitare, ștergerea va avea loc după expirarea acestora.

8. Comentarii și rapoarte

Menținem în oferta noastră online bloguri cu posibilitatea de a posta comentarii. Pentru funcția de comentariu, pe lângă comentariul dumneavoastră, sunt stocate informații despre momentul creării comentariului, adresa de email și, dacă nu postați anonim, numele de utilizator pe care l-ați ales. Comentariile rămân pe blog atâta timp cât acesta este operat sau până când solicitați ștergerea acestuia.

Dacă scrieți un comentariu, adresa dumneavoastră IP va fi stocată timp de 6 luni pe baza intereselor noastre legitime în sensul art. 6 (1) f GDPR, în plus față de momentul creării, și apoi ștearsă. O astfel de stocare se realizează din motive de securitate, pentru cazul în care comentariile au conținut ilegal (de exemplu, conținut insultător, propagandă politică interzisă etc.) care necesită clarificări, în special stabilirea identității autorului. Vom șterge imediat comentariile care au un conținut de tipul celui menționat anterior. În cazul în care stocarea suplimentară a adresei dumneavoastră IP și momentul creării comentariului respectiv sunt necesare în scop probator, aceste date (cu caracter personal) sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a incidentului respectiv. Aceste date (cu caracter personal) nu vor fi transmise terților decât dacă transmiterea este necesară pentru susținerea revendicărilor noastre sau dacă există o obligație legală în acest sens în conformitate cu art. 6 (1) c GDPR.

9. Buletinul informativ

În cele ce urmează vă informăm despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedura de înregistrare, expediere și evaluare statistică și dreptul dumneavoastră la opoziție. Abonându-vă la buletinul nostru informativ, sunteți de acord cu primirea acestuia, precum și cu procedurile descrise.

Conţinut buletin informativ: Trimitem emailuri și alte notificări (electronice) cu informații publicitare (denumite în continuare „buletin informativ”) numai cu acordul dumneavoastră sau în baza unei permisiuni legale. Dacă în cadrul unei abonări la buletinul informativ conținutul buletinului este rescris în mod specific, acesta este decisiv pentru consimțământul utilizatorilor. Mai mult, buletinele noastre informative conțin informații despre produsele, ofertele, promoțiile noastre și despre societatea noastră.

Buletinele informative sunt trimise de noi sau de un furnizor de servicii, acolo unde este necesar. 

Înregistrarea prin opțiunea de dublă confirmare (double opt-in) și modificările: Abonarea la buletinul nostru informativ se face prin așa-numită procedură de dublă confirmare. Aceasta înseamnă că după abonare veți primi un email, prin care vă vom solicita să confirmați abonarea. Această confirmare este necesară pentru a ne asigura că adresa de email furnizată este legitimă. Abonările la buletinului informativ sunt înregistrate pentru a putea dovedi procesul de abonare conform cerințelor legale. Astfel de înregistrări includ stocarea timpului de abonare și confirmare, precum și a adresei IP. Modificările aduse datelor dumneavoastră (cu caracter personal) stocate de furnizorul serviciului de expediere sunt, de asemenea, înregistrate.

Conform propriilor informații, furnizorul de servicii de expediere poate utiliza datele dumneavoastră (cu caracter personal) în formă pseudonimă, adică fără alocarea unui utilizator, pentru a-și optimiza și îmbunătăți propriile servicii, de exemplu, pentru optimizarea tehnică a expedierii și a prezentării buletinelor informative sau în scopuri statistice pentru a identifica țara din care provine destinatarul. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de expediere nu va utiliza datele dumneavoastră (cu caracter personal) pentru a vă trimite mesaje sau pentru a vă transmite datele (cu caracter personal) către terți.

Date de înregistrare: Pentru a vă abona la newsletter, trebuie doar să introduceți adresa dumneavoastră de email. Vă rugăm, să introduceți, de asemenea, numele și prenumele, pentru a putea fi contact personal.

Măsurarea performanței: Buletinele informative conțin o așa-numită „baliză web” („web beacon”). Acesta este un fișier de dimensiunea unui pixel care este preluat de pe serverul furnizorului de servicii de expediere la deschiderea buletinului informativ. În cadrul acestei recuperări de date, sunt colectate inițial informații tehnice, cum ar fi informații despre browser și sistemul dumneavoastră de operare, precum și adresa dumneavoastră IP și ora recuperării. Aceste informații sunt utilizate în special pentru îmbunătățirea tehnică a serviciilor și pentru a vă identifica obiceiurile de citire. Sondajele statistice au ca scop, de asemenea, să stabilească dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise și care sunt linkurile apăsate. Aceste informații vă pot fi atribuite din motive tehnice.

Expedierea buletinului informativ și măsurarea succesului asociat se bazează pe consimțământul dumneavoastră în conformitate cu art. 6 (1) a, art. 7 GDPR coroborat cu § 7 (2) nr. 3 din Legea germană împotriva concurenței neloiale (UWG). Procedura de abonare este înregistrată în baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 (1) f GDPR și servește drept dovadă a consimțământului dumneavoastră de a primi buletinul informativ.

Dezabonare: vă puteți dezabona oricând de la buletinul nostru informativ. Veți găsi un link de dezabonare la sfârșitul fiecărui buletin informativ. În cazul dezabonării, datele dumneavoastră (cu caracter personal) vor fi șterse.

10. Integrarea serviciilor și a conținutului terților

În cadrul ofertei noastre online, folosim oferte de conținut sau servicii de la terți. Facem acest lucru în baza intereselor noastre legitime (interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 (1) f GDPR) sau în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6 (1) a GDPR. Aceasta înseamnă că integrăm conținut și servicii ale terților, cum ar fi videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare în mod uniform „conținut”). Acest lucru impune furnizorilor terți să cunoască adresa dumneavoastră IP, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite conținutul browserului dumneavoastră. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru afișarea conținutului. Terții pot utiliza, de asemenea, așa-numitele „etichete pixel” (elemente grafice invizibile, cunoscute și sub denumirea de „balize web” – „web beacons”) în scopuri statistice sau de marketing. Etichetele pixel pot fi folosite pentru a evalua informații precum cele legate de traficul vizitatorilor pe site. Informațiile pseudonime pot fi stocate și în cookie-uri de pe dispozitivul dumneavoastră și pot conține informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, timpul de vizitare și alte detalii despre utilizarea ofertei noastre online, precum și legătura cu astfel de informații din alte surse.

Mai jos am compilat o prezentare generală a furnizorilor terți împreună cu conținutul oferit de aceștia, precum și linkuri către declarațiile lor de protecție a datelor, care pot conține informații suplimentare privind prelucrarea datelor, precum și informații despre dreptul la opoziție. Vă rugăm să rețineți că alți furnizori terți au fost enumerați în politica noastră privind cookie-urile.

Furnizor: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://twitter.com/de/privacy

Renunțare:  https://twitter.com/personalization

Furnizor: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA

Politica de confidențialitate:  https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy

Renunțare: https://www.linkedin.com/psettings/guestcontrols/retargetingoptout

În cadrul ofertei noastre online folosim instrumentul de conversie „LinkedIn Insight Tag”. Acest instrument creează un cookie în browserul dumneavoastră web, care permite colectarea datelor. Pe baza datelor colectate, LinkedIn creează rapoarte anonime despre grupul-țintă al site-ului și le pune la dispoziția noastră. LinkedIn ne indică și performanța afișajului. În plus, LinkedIn oferă posibilitatea de reorientare prin Insight Tag. Putem folosi aceste date pentru a afișa publicitate direcționată în afara ofertei noastre online, fără a vă identifica.

Furnizor: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania 

Politica de confidențialitate:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Furnizor:  (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA

Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Renunțare:  https://adssettings.google.com

Am integrat în ofertele noastre online componente YouTube. YouTube permite postarea gratuită a videoclipurilor și vizualizarea, evaluarea și comentarea lor gratuită. Apelând una dintre paginile individuale ale ofertelor noastre online pe care a fost integrat conținutul YouTube, se stabilește o conexiune la YouTube pentru a descărca elementele necesare pentru afișarea videoclipului corespunzător. Procedând astfel, YouTube sau operatorul Google primesc informații despre subpagina din ofertele noastre online care a fost apelată de către utilizatorul respectiv. De asemenea, sunt transmise informații suplimentare, cum ar fi adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare și informații despre dispozitivul tehnic, data și durata vizitei. Dacă utilizatorul este conectat la YouTube în momentul vizitării ofertelor noastre online cu același dispozitiv, YouTube recunoaște utilizatorul apelând o singură pagină care conține un videoclip YouTube. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana în cauză apasă sau nu pe un videoclip YouTube. Aceste informații pot fi agregate de YouTube sau Google și atribuite profilului utilizatorului respectiv, cu excepția cazului în care elementele au fost integrate în „Modul de confidențialitate”. Folosim întotdeauna „Modul de confidențialitate”, în măsura în care acest lucru este posibil.

Furnizor: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://help.instagram.com/519522125107875

Furnizor: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, SUA

Politica de confidențialitate:  https://www.tumblr.com/privacy/de

Furnizor: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda

Politica de confidențialitate:  https://www.facebook.com/about/privacy/

Renunțare:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook este, pe de o parte, capabilă să îi identifice pe vizitatorii ofertei noastre online ca grup-țintă pentru prezentarea anunțurilor (așa-numitele „anunțuri Facebook”). Folosim astfel pixelul Facebook pentru a afișa anunțurile Facebook plasate de noi numai acelor utilizatori de Facebook și în cadrul serviciilor partenerilor care cooperează cu Facebook (așa-numita „Rețea de audiență”, https://www.facebook.com/audiencenetwork/), care au arătat, de asemenea, un interes față de oferta noastră online sau care prezintă anumite caracteristici (de exemplu, interesul pentru anumite subiecte sau produse care reiese de pe site-urile vizitate) pe care le transmitem către Facebook (așa-numitele „segmente de public personalizate”). Cu ajutorul pixelului Facebook, dorim, de asemenea, să ne asigurăm că reclamele noastre de pe Facebook corespund interesului potențial al utilizatorilor și nu au un efect de hărțuire. Pixelul Facebook ne permite, de asemenea, să urmărim eficiența anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață, verificând dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru web după ce au apăsat pe un anunț Facebook (așa-numita „măsurare a conversiei“).

Furnizor: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 SUA

Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Renunțare:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

În cadrul ofertelor noastre online folosim Google Universal Analytics. Cookie-urile Google Universal Analytics sunt utilizate pentru a colecta date despre sesiunile de vizitare și comportamentul utilizatorilor pentru elaborarea de rapoarte de analiză. Acest lucru ne permite să obținem informații despre utilizarea ofertelor noastre pe diferite dispozitive („dispozitive multiple”) și să îmbunătățim caracterul prietenos al utilizării ofertelor noastre cu rezultatele obținute. În acest scop, sunt folosite profiluri de utilizator pseudonimizate, care nu primesc date cu caracter personal precum nume sau adrese de email, iar acestea nu sunt transmise către Google. Google folosește aceste informații pentru a evalua utilizarea ofertelor noastre online, pentru a crea rapoarte despre activitățile din cadrul ofertelor noastre online și pentru a ne oferi servicii suplimentare asociate cu utilizarea ofertelor noastre online. Datele prelucrate pot fi utilizate pentru a crea profiluri de utilizator pseudonime. Folosim Google Universal Analytics cu anonimizarea adresei IP activată (adică folosind funcția de anonimizare a adresei IP). Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului este scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este transferată pe un server Google din SUA și scurtată acolo. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este combinată cu alte date Google. Am dori să subliniem că utilizarea anonimizării adresei IP nu are ca rezultat o anonimizare totală, deoarece sunt colectate totuși date de utilizare suplimentare (cum ar fi, de exemplu, caracteristici de identificare care permit, de asemenea, legătura cu un cont Google existent). Cookie-urile au o valabilitate de 14 luni.

11. Ștergerea, anonimizarea și stocarea datelor

Datele cu caracter personal prelucrate de noi vor fi șterse în conformitate cu art. 17 GDPR. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în cadrul prezentei declarații de protecție a datelor, datele cu caracter personal stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și, în special, dacă nu există obligații legale de stocare pentru a preveni ștergerea. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt șterse deoarece prelucrarea lor este necesară în alte scopuri permise legal, prelucrarea acestor date este restricționată. Aceasta înseamnă că datele cu caracter personal sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. 

În loc de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar, le vom anonimiza în mod ireversibil, datele nemaiputând fi recuperate.

În conformitate cu cerințele legale, stocarea datelor se face de obicei pentru o perioadă de 6 ani, în conformitate cu articolul 257 alineatul (1) din Codul comercial german (HGB) (registre comerciale, liste de inventar, bilanțuri de deschidere, situații financiare anuale, scrisori comerciale, bonuri contabile etc.) și timp de 10 ani în conformitate cu articolul 147 alineatul (1) din Codul fiscal german (registre, evidențe, rapoarte de gestiune, bonuri contabile, scrisori comerciale și de afaceri, documente relevante pentru impozitare etc.)

12. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu art. 7 (3) GDPR în orice moment, cu efecte pentru viitor. Prin urmare, prelucrarea care a avut loc înainte de revocarea consimțământului rămâne legală.

În conformitate cu art. 15 GDPR, aveți dreptul de a solicita informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi.

În conformitate cu art. 16 GDPR, aveți dreptul de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete stocate de noi.

În conformitate cu art. 17 GDPR, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi în conformitate cu condițiile prevăzute de art. 17 GDPR, cu excepția cazului în care perioadele de păstrare prevăzute de lege împiedică ștergerea imediată (cf. Art. 17 (3) GDPR) și/sau un există un alt caz prevăzut de art. 17 (3) GDPR și/sau un nou scop justifică prelucrarea ulterioară.

În conformitate cu art. 18 (1) GDPR, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dacă se aplică una sau mai multe condiții în conformitate cu art. 18 (1) GDPR lit. de la a la d.

În conformitate cu art. 20 (1) GDPR, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă fără impedimente din partea noastră.

De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu art. 21 (1) GDPR. În cazul opoziției, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dreptul la opoziție se aplică numai în circumstanțe speciale care decurg din situația dumneavoastră personală. Totodată, pot prevala motive imperioase demne de protecție, care susțin prelucrarea. Mai mult, anumite scopuri de prelucrare pot intra în conflict cu dreptul dumneavoastră la opoziție.

Fără a aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți, de asemenea, dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere competente (a se vedea art. 77 GDPR) dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă reglementările privind protecția datelor. Cu toate acestea, în acest context, vă vom ruga să vă adresați mai întâi nouă. Vom încerca să remediem situația cât mai repede și mai eficient posibil.